ons

27

Jun

17:00 Inför Gud

Plats: Pingst Kungälv

En kväll i veckan där du har möjlighet att vara med och evangelisera och be. Kl 18:00 går vi utanför kyrkan och bjuder på fika ch pratar med människor. Efter det har vi en samling med bön, lovsång och predikan. Läs mer