top of page

Internationellt arbete & mission

Vårt internationella arbete präglas av Hela människor i helade samhällen. Vi tror alla har rätt att höra berättelsen om Jesus men också med att få skola, utbildning, självförsörjning och att hitta sin röst i samhället. Vi fokuserar på Bangladesh där vi stödjer utsatta etniska minoriteter, främst barn och ungdomar, vi stödjer evangelister och en bibelskola. Vi har en vän-församling i Livorno, Italien och flera andra kontakter i världen.

brunn.jpg

Tillgång till rent vatten för minoritetsbefolkningar i Bangladesh kommer att förändra

hälsoläget för alla i byn, med bland annat mindre magrelaterade sjukdomar.
Det underlättar även för kvinnorna som idag är väldigt utsatta under de långa sträckorna de behöver gå för att hämta hem rent vatten. En egen borrad brunn i byn kommer att förändra många familjers liv till det bättre.

SIL

Arbetar med olika utvecklingsprojekt som riktar sig till minoritetsbefolkningar i Bangladesh. Pingst Kungälv har under många år haft ett nära samarbete med organisationen. Det är en av få organisationer i Sydasien som i samarbete med PMU bedriver SIDA-projekt. Tack vare SIL:s professionalitet fick dom för ett par år sedan förtroendet att bedriva ett ”Världens Barn-projekt”. SIL uppmärksammades även av Svenska Institutet 2022/2023.

bottom of page