Lämna ett böneämne så ber vi för det under våra bönesamlingar och gudstjänster.
Du får vara helt anonym eller lämna de uppgifter du vill.

Meddelandet går direkt och endast till våra pastorer.


 

    Ditt namn

    Din e-post

    Ditt böneämne

    [recaptcha]