Vi vill vara en kyrka som är en vardagskyrka. Som inte handlar om att ständigt ha verksamheter, utan som handlar om att du och jag är kyrka där vi är. Kyrkan är inte en plats, eller en gemenskap, kyrkan är en familj bestående av de personer som älskar Jesus och överlåter sig till hans församling. Därför är inte kyrka något man gör, utan det är något man är. Överallt där du är, är också en del av kyrkan, och överallt och på alla sätt där kristna syskon möts där är kyrkan. Om det råkar vara en planerad samling, en fika tillsammans, ett telefonsamtal, eller bara ett hej på Ica. Där du och jag är där är kyrkan mitt i vardagen!

Därför har vi också mitt i vardagen en del planerade aktiviteter, men detta är inte det enda som vi som kyrka gör. Utan vi som kyrka är överallt där vi befinner oss, på arbetsplatser, i skolor, i hemmen på gator och torg. Överallt mitt i vardagen!

Så småningom kommer mer information om vilka typer av aktiviteter vi brukar ordna under vardagen komma upp här.
Men tills dess kan du läsa om dem i vårt program.