Välkommen på Gudstjänst varje Söndag 11.00!
Varje fredagkväll är du som går i åk 1-6 välkommen till kyrkan! Uppstart 24 jan!
För alla ungdomar varje fredag 20.00! Uppstart 24 jan!
Gud Hjärta Kungälv
I januari har vi 31 dagar av bön - var med på de samlingar som passar dig!
Lördag 16.00 är du välkommen på Årshögtid i kyrkan! Film för barnen!