top of page

vår vision

Våga vinna vårda växa

våga

Vi vill att mod ska prägla vår gemenskap, mod att älska Gud och varandra.

Heb 10:35

Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas.

Komplement:

Att våga är en värdering som vi hoppas planteras så djup i oss att den kommer naturligt. Så att vi alltid vågar misslyckas, vågar älska, vågar satsa, vågar tro, vågar prova nya vägar, vågar hoppas och på alla sätt vågar följa Jesus.

Att våga leva sitt liv så att andra människor inkluderas, får hjälp, får stöd och får veta hur mycket Jesus älskar dem.

vinna

Vi vill vinna människor till tro på Jesus Kristus.

Matt 28:19

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Komplement:

Bibeln talar om att det största du kan göra med ditt liv är att vinna människor, detta är kyrkans uppdrag. Vi vinner inte själva något, det är Gud som vinner tillbaka en dotter eller en son till sig. Vi vill våga leva ett liv där vår tro blir synlig och Guds kärlek uppenbar. Ett liv som leder fler till ett personligt möte med Gud själv.

vårda

Vi vill ta hand om varandra i och utanför församlingen.

Joh 15:12

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Komplement:

Vi vill våga älska varandra, det innebär att jobba på att älska den som irriterar mig lika mycket som den jag tycker om. Att ”jobba på” är rätt uttryck för det kommer inte naturligt, här behöver vi Guds kraft. Bibeln säger att när vi lär oss att ta hand om varandra och älska varandra så kommer världen förstå att Gud finns, det finns alltså inget bättre sätt att presentera Jesus för vår värld än att älska varandra.

växa

Vi vill att församlingen skall växa både till mognad och antal.

2 Pet 1:8

Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.

Komplement:

När en planta får ljus och näring blir inte växten krampaktig utan tvärtom, växten kommer av sig själv och plantan blir grön och vacker. På samma sätt är det med dig och mig när vi umgås med Gud, vi växer och bär frukt. Vi vill våga växa in i ett liv som inte sätter dig och mig i centrum, ett liv som handlar om att tjäna Gud och människor.

bottom of page